Ve vlastní specializované armovně provádíme přísně certifikovanou výrobu ocelových výztuží, armo košů a KARI sítí.

Armovna

Naše společnost se zabývá střihem a ohybem betonářské oceli. Jako jedna z mála firem splňujeme kvalifikaci pro svařování betonářské oceli dle ČSN EN ISO 17660–1,2, doplněnou certifikátem dle ČSN EN ISO 3834–2 a osvědčením o shodě řízení výroby dle ČSN EN 1090–2. Oba certifikáty jsou vydány TZÚS Praha.

 

Betonářská ocel

Při zpracování betonářské oceli
se jedná především o:

 • střih a ohyb betonářské oceli
 • montáž betonářské oceli
 • ohyb výztuže po betonáži
 • dopravu výztuže z betonářské oceli na místo stavby


Armokoše do vrtaných pilot

Jsou vyráběny na svařovacím automatu a dovařovány ručně obalenou elektrodou.

 • průměr od 330 mm do 1200 mm
 • délka do 15 m, delší koše nastavujeme ze dvou nebo více částí
 • zajišťujeme svařování i v místě stavby


KARI sítě

 • prodej KARI sítí i atypických formátů
 • střih a ohyb KARI sítí
 • zajištění výroby atypických tvarů (podmíněno dávkou větší než 100 t)


Dálší činnost

 • prodej válcovaných profilů a hutních výrobků včetně dalšího zpracování (řezání, pálení, vrtání, zinkování)
 • prodej distančních a stavebních prvků potřebných pro železobeton
 • prodej vázacího a rádlovacího drátu, pytlových úvazků atd.