Vyrábíme všechny druhy betonu na moderní, plně automatizované betonárně s velmi přesným vážením a celoročním provozem.

Betonárna

Výroba betonů probíhá na moderní, plně automatizované betonárně
s přesným vážením a celoročním provozem. Výrobní kapacita  je dostatečná i pro větší typy staveb.

 

Výroba betonu

Vyrábíme betony všech stupňů vlivu prostředí a vlastností (C–/5 až C40/50) dle ČSN EN 206–1. Nad kvalitou výroby dozoruje TZÚS Praha, který nám kvalitu doložil certifikátem systému řízení výroby.


Zajištění dopravy

 • přepravníky betonu na podvozku DAF–EURO5  o objemu 7 a 8 m3
 • dopravu suché a zavlhlé směsi zajišťujeme kontejnerovou přepravou
 • doprava sypkých materiálů, kameniva a štěrku


Ukládka a čerpání betonu

 • zajištění čerpadel betonu na automobilovém podvozku, dosah 31, 34, 36 a 39 m
 • možnost ukládání betonu jeřábem AD20 + Badie
 • zajišťujeme ukládku a zpracování betonu včetně ocelových vláken a mikrovláken, následným strojním leštěním včetně vsypů a laků
 • možnost dodávek betonů v různých barevných odstínech


Další činnost

 • prodej suchých maltových směsí, omítek a zdících materiálů
 • prodej kameniva a písku pro výrobu betonů a malt
 • kamenivo pro zásyp všech frakcí, pevností a složení
 • prodej stavební chemie a materiálů pro výrobu betonů a malt
 • prodej stěrkových materiálů pro opravy betonů a hydroizolaci